Selecteer een pagina

Wat zijn de financiële gevolgen van stiefouder worden?

Tegenwoordig komen echtscheidingen en vervolgens samengestelde gezinnen steeds vaker voor dan vroeger. Het gebeurt vaak dat dit koppel dan een geregistreerd partnerschap aangaat of zelfs in het huwelijk treedt. Wat zijn hiervan de (financiële) gevolgen? En is het verstandig om een scheidingsadvocaat raad te plegen?

Wat zegt de wet?

De wet kent een artikel dat bepaalt dat naast de ouders en schoonouders, ook stiefouders verplicht zijn bij de te dragen tot het leveren van een bijdrage aan de kosten van de verzorging en de opvoeding van minderjarige (stief-)kinderen. Een andere bepaling concretiseert deze verplichting. Hij geldt enkel gedurende het geregistreerd partnerschap/huwelijk.

Een huwelijk/geregistreerd partnerschap leidt tot een nieuwe financiële situatie. En dan?

Voorbeeld: Moeder scheidt van vader en ontmoet nieuwe partner en huwt hem. De kinderen blijven bij de moeder en nieuwe partner wonen. De nieuwe partner is ook onderhoudsplichtig.

Ex-partners hebben vaak al afspraken gemaakt na hun scheiding over de verdeling van de kosten van de kinderen. In geval van het voorbeeld is het niet meer dan logisch dat de stiefvader een bijdrage zal moeten leveren, hij woont immers met de moeder en de twee kinderen. Dat hij stiefvader is en niet de biologische vader, doet niets af aan de hoogte van de door hem te betalen bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt vastgelegd aan de hand van:

  • De behoefte van de kinderen
  • De draagkracht van zowel de stief- als de biologische vader

De wetsgeschiedenis geeft dat de onderhoudsplicht van de stiefouder samenvalt met die van de biologische ouder. Alle onderhoudsverplichtingen zijn qua rang dus gelijk. Alleen het strikt toepassen van de wet leidt zo nu en dan tot problemen. Stel bijvoorbeeld dat de stiefvader twee keer zo veel verdient als de biologische ouders samen. Dit zou betekenen dat de stiefvader een veel groter deel van de behoeften van het kind op zich zou moeten nemen.

Conclusie

Het trouwen met een nieuwe partner kan voor de nieuwe stiefouder aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Met het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap verplicht de stiefouder zich tot een bijdrage aan de behoefte van zijn nieuwe stiefkind.

Aangezien een letterlijke toepassing van de wet, zoals hierboven blijkt, tot onredelijke uitkomst zou leiden, wijken rechtbanken en andere gerechtelijke instanties steeds vaker af van deze toepassing. Omdat elke financiële situatie anders is en wordt gemeten aan de hand van de omstandigheden van het geval, is het verstandig u zich zo tijdig mogelijk hierover te laten informeren. Voor vergelijken en vinden van een goede advocaat voor echtscheidingen en andere rechtsgebieden is Lawspot.nl onze aanrader. Hier worden de beste advocaten van Nederland met elkaar vergeleken op basis van uw specifieke situatie – Gratis en vrijblijvend totdat u met een goed gevoel voor uw advocaat hebt gekozen.